Płomienie Arche

Płomień Arche to nie jest dosłowny ogień, lecz promieniowanie czysto-energetyczne, które okiem wyobraźni można spostrzec, jako rodzaj ogniska, czy właśnie płomienia.

Takich płomieni jest w nas wiele (znajdziesz u mnie całą serię rzeźb, które je przedstawiają) i są one emanacją archetypowych energii kreacji. Odniesienia do nich możemy znaleźć w wielu religiach.

W Chrześcijaństwie, na ten przykład, mówi się o Arce Przymierza, która została podarowana ludzkości przez Boga na znak pokoju i miłości. Oczywiście jest to tylko metafora — przypowieść pełna symbolicznych znaczeń. To, co jest zawartością Arki Przymierza jest owiane tajemnicą. Wiadomo jednak, że zawiera w sobie esencję twórczych energii życia.

W mitologii chrześcijańskiej, po wielkim potopie bóg podarował Noemu arkę, a na niebie pojawiła się tęcza, jako symbol i przypomnienie dla ludzkości, że nigdy nie jesteśmy sami.

Ja interpretuję to tak, że nie jesteśmy sami, właśnie ponieważ w każdym z nas istnieje aka arka przymierza — miejsce głęboko wewnątrz ludzkiej jaźni, które jest przypomnieniem źródlanych, krystalicznych archetypów życia — Płomieni. Tak, abyśmy w chwilach ciemności i zagubienia mogli połączyć się z esencją tych czystych, oryginalnych, życiowych energii.