Poezje Niedoskonałe

Poezja to niedoskonały zapis piękna nowej świadomości.